Her er bedrifter som bidrar til et bedre miljø.

Bidra til ett bedre miljø.

Ved innlevering av datautstyr hos oss gjenvinner du datautstyr som kan brukes. Vi kvitter oss med eldre datautstyr på en forsvarlig måte som ikke rammer miljøet.