Vi kjøper og tar i mot brukt datautstyr. Ved mottak av utstyret så sletter vi alle gamle data ved hjelp av utstyr og arbeidsrutiner som er anbefalt av NSM.

Vi dokumenterer resultatene av sikker sletting.

Vi kan hente brukt datautstyr og slette alle gamle data kostnadsfritt.

Vi bruker Ibas programvare som vårt primære arbeidsredskap for å ivareta konfidensialitet og å slette alle typer data, også inklusive sensitive data, på en sikker måte.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt!

Dokumentasjon av sikker sletting

Våre kunder, som ønsker å avslutte bruken av sitt brukte datautstyr, er ofte opptatt av graden av sikkerhet rundt sletting av eksisterende data. Vi sørger for en forsvarlig sletting av alle data og alle lagringsområder på enheten.Til dette bruker vi sertifisert programvare der vi også er sertifisert til å bruke programvaren. (Ibas Blancco) I forbindelse med slettingen av data, så utarbeides det en slette-rapport på PDF format. Denne sletterapporten inneholder også datamaskinens serienummer, og den blir oversendt til våre kunder etter gjennomført sletting.

Her er noen av våre kunder og leverandører: