Innleverte maskiner får dokumentert bekreftelse av foretatt sletting til verifikasjon i bedriftens IT- sikkerhetssystem sammen med maskinens serienummer.

Write a response … Close responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *